محمد شیخی (با_محمد)

مدیر و طراح کسب و کار

مشاور (منتور)

ایده پرداز

طراحی و تحلیل سیستم

0

سبد خرید شما خالی است.

محمد شیخی (با_محمد)

مدیر و طراح کسب و کار

مشاور (منتور)

ایده پرداز

طراحی و تحلیل سیستم

ماه: تیر ۱۴۰۱

تیر ۲۸, ۱۴۰۱ شاه کلید!

روزانه با مشکلات زیادی روبرو می شویم، در طی زندگی تا به امروز که خیلی… باید با مشکلات و موانع…