محمد شیخی (با_محمد)

مدیر و طراح کسب و کار

مشاور (منتور)

ایده پرداز

طراحی و تحلیل سیستم

0

سبد خرید شما خالی است.

محمد شیخی (با_محمد)

مدیر و طراح کسب و کار

مشاور (منتور)

ایده پرداز

طراحی و تحلیل سیستم

ماه: فروردین ۱۴۰۱

فروردین ۲۰, ۱۴۰۱ اهمیت مطالعه

مطالعه به زبان ساده یعنی استفاده از تجربیات انسان های مختلف در زمینه مورد نیاز شما طی سال های زیاد….